Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://rabca.pl.

Administratorem danych osobowych jest Rąbca Jan z siedzibą w Sopocie, ul. M. Konopnickiej 19, kod pocztowy 81-845, e-mail: biuro@rabca.pl, tel. 603608177.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane; dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jakie masz prawa do swoich danych

Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Gdzie przesyłamy dane

Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO) wyłącznie w celu dla którego są zbierane; dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;